CHIA SẺ NHẠC

 1. Music request

  Đề tài thảo luận:
  5,411
  Bài viết:
  27,907
  RSS
 2. HD Video Clip

  Đề tài thảo luận:
  14,614
  Bài viết:
  63,784
  RSS
 3. Soundtrack

  Đề tài thảo luận:
  140
  Bài viết:
  834
  RSS
 4. Lossless Albums

  Đề tài thảo luận:
  52,898
  Bài viết:
  379,843
  RSS
 5. Lossy albums

  Mp3, AAC...
  Đề tài thảo luận:
  4,486
  Bài viết:
  55,196
  RSS
 6. mHD, SD Video Clips

  Đề tài thảo luận:
  8,689
  Bài viết:
  61,055
  RSS
 7. Link nhạc chờ phục hồi

  Thiếu part, link chết
  Đề tài thảo luận:
  3,928
  Bài viết:
  80,392
  RSS