Top Uploader Tuần 49 - 2018 (03/12/2018 - 09/12/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 12 2,777 0 0 2,837
2 0joro0 39 1,788 0 0 1,983
3 kphong07 0 0 26 1,622 1,882
4 LoriYagami 297 2 0 0 1,487
5 tuTCM33 36 856 0 0 1,036
6 Hangsuutamne 0 0 22 780 1,000
7 Demix 133 1 0 0 666
8 rafaqatkiani007 128 0 0 0 640
9 denecius 121 4 0 0 609
10 langthangvn33 0 0 1 586 596
11 it-hanguyen 0 0 35 228 578
12 chabi 17 419 0 0 504
13 coduocgidau 2 7 8 296 393
14 chieudem 11 319 0 0 374
15 trilnh 12 244 0 0 304
16 thang_taynam 8 264 0 0 304
17 tamquocgia94 0 0 9 206 296
18 ragodzarac 52 2 0 0 262
19 CaptainTsubasa 46 0 0 0 230
20 tuanq_82 45 0 0 0 225
21 hanhnk 0 0 5 172 222
22 Sumika 3 186 0 0 201
23 linhdb 0 0 3 144 174
24 Vung Lay 5 146 0 0 171
25 hbinhlove2003 13 102 0 0 167
26 Tommy2304 2 69 3 56 165
27 BollyCorner 31 4 0 0 159
28 tml3nr 0 0 6 94 154
29 kennyminh 0 0 5 104 154
30 liemvn2212 2 126 0 0 136